Registratie

Klik hier voor informatie over het (her)registratiesysteem.

Het document Herregistratie is op 30 januari 2017 naar alle leden per email verstuurd.
Naar aanleiding hiervan zijn een aantal vragen binnengekomen.


Wat als ik in het verleden al geregistreerd was?

Iedereen moet zichzelf opnieuw aanmelden voor herregistratie, ook als je in het verleden al was geherregistreerd. Het is immers een nieuw systeem.


Welke opleiding wordt door de vereniging erkend?

De opleiding voor vasculair diagnostisch laborant (VDL) van Hogeschool InHolland wordt door de vereniging erkend.
Er wordt gekeken naar een plan voor retrograde erkenning. D.w.z. mensen die niet de opleiding VDL hebben gevolgd, maar wel vakbekwaam menen te zijn. Zij kunnen een eenmalig examen afleggen dat leidt tot herregistratie als men hiervoor slaagt.


Verder blijkt uit opmerkingen van leden dat het document Herregistratie nog op enkele punten een duidelijkere omschrijving of toelichting behoeft. Hier gaan we de komende periode aan werken.


De beroepsvereniging heeft in de voorgaande jaren een traject ingezet om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te verbeteren c.q. de beroepsuitoefening te professionaliseren. Dat is ook de reden dat je de punten niet alleen uit bij-/nascholing kunt behalen. Je zult door activiteiten te ontplooien ook extra punten moeten vergaren om tot een voldoende aantal te komen.


Bij verdere vragen of opmerkingen kun je een email sturen naar:

info@vnivd.nl