Tarieven

De tarieven voor het plaatsen van een advertentie zijn:

 

plaatsing op de website voor 3 maanden:

verlenging van 3 maanden:

mailing naar ieder VNIVD lid: 

mailing + plaatsing op de site:

 

De tarieven voor het plaatsen van een vacature zijn:

plaatsing op de website voor 2 maanden:

mailing naar ieder VNIVD lid:

mailing + plaatsing op de site:

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar

info@vnivd.nl

€   750,-

€   375.-

€ 1000,-

€ 1500,-
 

€  250,-

€  250,-

€  500,-