Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel is in december 2012 definitief geworden. Het is ontwikkeld door de werkgroep kwaliteit VNIVD.

 

 

Defintief beroepsprofiel VDL 2012

 

In oktober 2013 werd het beroepsopleidingsprofiel definitief. Ook deze is ontwikkeld door de werkgroep kwaliteit VNIVD.

 

Definitief beroepsopleidingsprofiel 2013